Finansowanie zakupu nieruchomości

Kupując z naszą pomocą nieruchomość uzyskasz najbardziej fachową pomoc w finansowaniu swojego zakupu.
Współpracujemy z najlepszymi doradcami bankowymi na rynku.
Naszym klientom rekomendujemy tylko najlepszych i sprawdzonych doradców!

Najprostsza i najszybsza forma kontaktu:
Wyślij nam kontakt do siebie:
  • imię i nazwisko
  • numer kontaktowy
  • preferowane godziny kontaktu

 Doradca bankowy skontaktuje się z Tobą jak najszybciej,
udzieli Ci informacji o tym jak przygotować się do finansowania, co należy sprawdzić zanim podpiszesz umowę rezerwacyjną lub przedwstępną, co powinieneś wiedzieć o ryzyku, oprocentowaniu, o zdolności kredytowej, odpowie również na pytania związane z planowaniem budowy domu na kredyt.
To wszystko bez opłat i na najwyższym poziomie.Przy wsparciu rzetelnego doradcy możesz uzyskać środki na:

    zakup nowego mieszkania od dewelopera lub mieszkania z rynku wtórnego,
zakup mieszkania w programie dla młodych z dopłatą MdM
    zakup gotowego domu lub jego budowę systemem gospodarczym,
    remont mieszkania lub domu,
zakup działki budowlanej.


Zobacz jakich dokumentów potrzebujesz:
  


    Dokumenty podstawowe

 Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
        Jeżeli jesteś w separacji lub po rozwodzie, bądź też posiadasz z współmałżonkiem rozdzielność majątkową,
będziesz proszony o przedstawienie dokumentów potwierdzających ten fakt.


Dokumenty nieruchomości

   Zakup domu od dewelopera
            Numer księgi wieczystej nieruchomości docelowej lub macierzystej w tym dla garażu jeżeli jest założona
            Umowa deweloperska wraz z prospektem  informacyjnym i załącznikami
            Oświadczenie Nabywcy na druku bankowym wraz z udokumentowaniem zapłaty środków na rzecz dewelopera
            Wypis z ewidencji gruntów
            Wyrys z mapy ewidencyjnej
            Ostateczna decyzja/e pozwolenia na budowę
            Ostateczne decyzje podziałowe/scaleniowe
            Dokument potwierdzający wielkość powierzchni budynku np. rzuty kondygnacji wraz z powierzchnią lub inwentaryzacja lub operat szacunkowy zawierający wykaz pomieszczeń wraz z powierzchnią
            Zgłoszenie budynku do użytkowania przyjęte bez sprzeciwu
    

    Zakup domu na rynku wtórnym

            Podpisana umowa przedwstępna
            Numer księgi wieczystej nieruchomości docelowej lub macierzystej w tym dla garażu jeżeli jest założona
            Wypis z ewidencji gruntów
            Wyrys z mapy ewidencyjnej
            Zaświadczenie z urzędu o przeznaczeniu budowlanym działki/ek gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
            Podstawa prawna prawa własności nieruchomości jeżeli Zbywca lub Wnioskodawca nie jest ujawniony w księdze wieczystej.
            Dokument potwierdzający wielkość powierzchni budynku np. rzuty kondygnacji wraz z powierzchnią lub inwentaryzacja lub operat szacunkowy zawierający wykaz pomieszczeń wraz z powierzchnią
            Zgłoszenie budynku do użytkowania przyjęte bez sprzeciwu
    

    Remont mieszkania
            Numer księgi wieczystej nieruchomości docelowej lub macierzystej w tym dla garażu jeżeli jest założona
            Podstawa prawna prawa własności nieruchomości jeżeli Zbywca lub Wnioskodawca nie jest ujawniony w księdze wieczystej
            Kosztorys prac remontowych/ wykończeniowych na druku bankowym
    

    Remont domu jednorodzinnego
            Numer księgi wieczystej nieruchomości docelowej lub macierzystej w tym dla garażu jeżeli jest założona
            Wypis z ewidencji gruntów
            Wyrys z mapy ewidencyjnej
            Podstawa prawna prawa własności nieruchomości jeżeli Zbywca lub Wnioskodawca nie jest ujawniony w księdze wieczystej
            Kosztorys prac remontowych/ wykończeniowych na druku bankowym
            Dokument potwierdzający wielkość powierzchni budynku np. rzuty kondygnacji wraz z powierzchnią lub inwentaryzacja lub operat szacunkowy zawierający wykaz pomieszczeń wraz z powierzchnią
            Zgłoszenie budynku do użytkowania przyjęte bez sprzeciwu
    

    Zakup mieszkania od dewelopera
            Numer księgi wieczystej nieruchomości docelowej lub macierzystej w tym dla garażu jeżeli jest założona
            Umowa deweloperska wraz z prospektem informacyjnym i załącznikami
            Oświadczenie Nabywcy na druku bankowym wraz z udokumentowaniem zapłaty środków na rzecz dewelopera
            Ostateczna decyzja/e pozwolenia na budowę
            Ostateczne decyzje podziałowe/scaleniowe
            Zgłoszenie budynku do użytkowania przyjęte bez sprzeciwu
    

    Zakup mieszkania na rynku wtórnym
            Podpisana umowa przedwstępna
            Numer księgi wieczystej nieruchomości docelowej lub macierzystej w tym dla garażu jeżeli jest założona
            Podstawa prawna prawa własności nieruchomości jeżeli Zbywca lub Wnioskodawca nie jest ujawniony w księdze wieczystej
    

    Zakup działki budowlanej
            Podpisana umowa przedwstępna
            Numer księgi wieczystej nieruchomości docelowej lub macierzystej w tym dla garażu jeżeli jest założona
            Wypis z ewidencji gruntów
            Wyrys z mapy ewidencyjnej
            Zaświadczenie z urzędu o przeznaczeniu budowlanym działki/ek gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
            Podstawa prawna prawa własności nieruchomości jeżeli Zbywca lub Wnioskodawca nie jest ujawniony w księdze wieczystej
    

    Budowa domu

            Numer księgi wieczystej nieruchomości docelowej lub macierzystej w tym dla garażu jeżeli jest założona
            Wypis z ewidencji gruntów
            Wyrys z mapy ewidencyjnej
            Pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności
            Zaświadczenie z urzędu o przeznaczeniu budowlanym działki/ek gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
            Podstawa prawna prawa własności nieruchomości jeżeli Zbywca lub Wnioskodawca nie jest ujawniony w księdze wieczystej
            Kosztorys prac budowlanych wraz z harmonogramem wypłat transz na druku bankowym lub oświadczenie wnioskodawcy dotyczące planowanego kosztu inwestycji
            Dziennik Budowy
            Dokumentacja projektowa budynku - opis konstrukcji, rzuty powierzchni, projekt zagospodarowania terenu (część graficzna i opisowa), przekroje
    
    Refinansowanie kredytu hipotecznego

        a). Cel kredytowania – brak dodatkowych dokumentów
        b). Inny lokal mieszkalny:
            Numer księgi wieczystej nieruchomości docelowej lub macierzystej w tym dla garażu jeżeli jest założona
            Podstawa prawna prawa własności nieruchomości jeżeli Zbywca lub Wnioskodawca nie jest ujawniony w księdze wieczystej.


Źródło dochodu    

Umowa o pracę
            Zaświadczenie o zatrudnieniu na druku bankowym - umowa o pracę
            Historia rachunku bankowego z wpływem wynagrodzenia za okres ostatnich 3 miesięcy
    

    Umowa o pracę zagranica
            Zaświadczenie o zatrudnieniu na druku bankowym - dochód z zagranicy
            Historia rachunku bankowego z wpływem wynagrodzenia za 6 ostatnich miesięcy
    

    Kontrakt marynarski
            Książeczka żeglarska
            Historia rachunku bankowego z wpływem wynagrodzenia za 12 ostatnich miesięcy
    

    Umowa zlecenie
            Zaświadczenie o zatrudnieniu na druku bankowym - umowa o dzieło/zlecenie
            Historia rachunku bankowego z wpływem wynagrodzenia za 6 ostatnich miesięcy
    

    Najem
            Aktualne umowy najmu/dzierżawy nieruchomości za 6 ostatnich miesięcy
            Dokument potwierdzający prawo własności do wynajmowanej nieruchomości/ Nr KW
            Historia rachunku bankowego z wpływem z tytułu najmu/dzierżawy za 6 ostatnich miesięcy
    

    Renta z ZUS
            Decyzja o przyznaniu renty określająca termin jej wygaśnięcia
    

    Emerytura
            Ostatni odcinek emerytury/zasiłku przedemerytalnego
    

    Działalność rolnicza
            Zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego
            Umowy kontraktacyjne / faktury / rachunki z tytułu sprzedaży płodów (np. do mleczarni, ubojni) za okres ostatnich 12 miesięcy
            Zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
            Zaświadczenie z urzędu gminy o nie zaleganiu z podatkiem rolnym
    

    Udziały w spółce z o.o./S.A.
            Odpis z KRS
            Bilans i rachunek zysków i strat za ubiegły rok
            Bilans i rachunek zysków i strat za pierwsze półrocze bieżącego roku
            Historia operacji na rachunku bankowym z wpływami z tytułu dywidendy za ostatnie 12 miesięcy
            Zaświadczenie z firmy podpisane przez głównego księgowego lub innego członka zarządu potwierdzające kwotę dywidendy wypłaconej w ostatnim roku rozliczeniowym
    

    Działalność gospodarcza (karta podatkowa)

            Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (dla każdej firmy Wnioskodawcy)
            Decyzja US o ustaleniu na dany rok podatkowy wysokości podatku dochodowego
    

    Działalność gospodarcza (ryczałt)

            Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (dla każdej firmy Wnioskodawcy)
            PIT28 wraz ze wszystkimi załącznikami za ostatni zamknięty rok obrachunkowy
    

    Działalność gospodarcza (KPiR)
            Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (dla każdej firmy Wnioskodawcy)
            Umowa spółki
            Książki przychodów i rozchodów dotycząca zestawienia sprzedaży i kosztów za miesiące ubiegłego roku w formie podsumowania poszczególnych miesięcy (lub narastająco)
            Książki przychodów i rozchodów dotycząca zestawienia sprzedaży i kosztów za miesiące bieżącego roku w formie podsumowania poszczególnych miesięcy (lub narastająco)
            PIT-36/36-L wraz ze wszystkimi załącznikami
    

    Działalność gospodarcza (księgi handlowe)
            Bilans i rachunek zysków i strat za ubiegły rok
            Bilans i rachunek zysków i strat za pierwsze półrocze bieżącego roku
            Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (dla każdej firmy Wnioskodawcy)
            Umowa spółki
            PIT-36/36-L wraz ze wszystkimi załącznikami
    

    Jeżeli działalność jest prowadzona w ramach samozatrudnienia, dodatkowo wymagane będą:
            Świadectwo pracy
            Umowa o współpracy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczejTo jest poglądowa lista potrzebnych do uzyskania kredytu dokumentów. Szczegółową listę uzyskasz po złożeniu wniosku kredytowego.
Bank może na każdym etapie analizy kredytowej poprosić o dodatkowe dokumenty.